دکتر سیدجواد صبا

متخصص رادیولوژی ,سونوگرافی C.T.Scan , MRI

فلوشیپ cardiac C.T

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

شماره نظام پزشکی ۹۹۶۹۳